Drepturi pacient

Drepturile Pacientului
In calitate de pacient, aveti dreptul la servicii de calitate, la confidentialitate din partea noastra si la interventiile necesare.

Dreptul la informare

Specialistii nostri respecta dreptul de a-si informa pacientii cu privire la fiecare caz medical in parte si la interventiile necesare.

Dreptul la confidentialitate

Datele de contact, precum si istoricul medical sunt protejate. Nici o informatie personala nu va fi aratata, vanduta sau folosita de catre o terta persoana.

Dreptul de prioritate in caz de urgenta

Specialistii din cadrul clinicii pot fi contactati in caz de urgenta chiar si in afara programului de lucru.

Dreptul la cunoasterea tarifelor.

Informatiile cu privire la costurile serviciilor medicale prestate sau propuse sunt disponibile pentru ca pacientul sa poata alege.

Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului- Capitolul 3 – Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

Art. 13 Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

Art. 15 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16 In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

Art. 17 (1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

Art. 18 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19 Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

Art. 20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si
evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Codul de Deontologie Medicala al CMR – SECTIUNEA C – Consimtamantul

Art. 58. – Pentru orice interventie medicala diagnostica sau terapeutica este necesar consimtamantul informat al pacientului.

Art. 59. – Consimtamantul pacientului va fi exprimat in conditiile legii.

Art. 60. – Consimtamantul va fi dat dupa informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, alternativelor terapeutice, cu riscurile si beneficiile acestora.

Art. 61. – in situatia pacientilor minori, incompetenti sau care nu isi pot exprima vointa, consimtamantul va apartine reprezentantilor legali. Daca medicul curant apreciaza ca decizia reprezentantului legal nu este in interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul si a lua decizia.

Art. 62. – in situatii de urgenta, cand este pusa in pericol viata pacientului, iar acesta nu isi poate exprima vointa si rudele sau reprezentantii legali nu pot fi contactati, consimtamantul este implicit, iar medicul va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmand ca informarea acestuia sa se faca ulterior.

Art. 63. – Prognosticul grav va fi impartasit pacientului cu prudenta si tact, tinandu-se cont de starea psihica a acestuia. Prognosticul va fi dezvaluit si familiei doar daca pacientul consimte la aceasta. in cazul in care se considera ca dezvaluirea prognosticului infaust va dauna pacientului sau atunci cand acesta nu doreste sa afle, prognosticul poate fi dezvaluit familiei.